~„Agresiunea mondială contra tinerilor“

AGRESIUNEA MONDIALĂ ASUPRA TINERILOR, în secolul XX, continuare în XXI… (SPICUIND DECLARAŢIILE UNOR  CELEBRITĂŢI MONDIALE)

Am dori să se înţeleagă, clar, că, într-adevăr, viitorul planetei Terra este în pericol – şi asta nu pentru că o spune un om sau altul – ci pentru că asta au gândit-o/premeditat-o mulţi oameni şi de multă vreme!!!

Am dori, de asemenea, să se înţeleagă că, dacă nu contează părerea noastră (şi, evident, nu contează!!!), asupra elementelor frapante de legătură şi similitudine, dintre nazismul primei jumătăţi a secolului XX, şi atitudinile aşa-ziselor “societăţi democratice”, din statele hegemonice actuale (în frunte, fireşte, cu SUA! – care, la rândul ei, are în frunte pe George W. Bush, membru al unei loje sataniste, “Skull and bones”!!! – dar aflăm, cu stupoare, că Vaticanul însuşi, prin glasul Papei Benedict al XVI-lea, a declarat/proclamat, azi, 10 iulie 2007, împotriva enciclicei-2000, Dominus Jesus, a fostului Papă, Ioan Paul al II-lea şi a pretenţiilor de ecumenicitate ale Bisericii Catolice…hmmm… – că “Unica şi Adevărata Biserică a lui Hristos este cea catolică” – şi Biserica Ortodoxă ce-o fi? – Ea, SINGURA BISERICĂ CREŞTINĂ CARE A PĂSTRAT SFÂNTA TRADIŢIE!!! , precum şi Duhul de Viaţă/Trăire întru Hristos… – da, Ea este considerată, de către Sanctitatea Sa, “un caz particular”…??? – şi de ce se oţărăşte aşa tare Sanctitatea Sa? – pentru că nu-i este recunoscută Papei, de către Bisericile Autocefale Ortodoxe,  calitatea de Unic Şef Mondial, responsabil cu Religia/Adevărul, “manager unic al lui Hristos”… – hegemon/vătaf al lui Crist… – omule, omule, câtă trufie deşartă te mai umple, precum o băşică… – în definitiv, binele, în toată afacerea asta, e că, măcar, acum s-a renunţat la ipocrizie… şi “ştim cum stăm”, de-adevăratelea şi pe faţă!!!) – ar trebui să conteze opiniile unor analişti politici/specialişti politici/oameni de cultură celebri…

Am dori, de asemenea, să nu se înţeleagă că globalizarea mondialistă a economiei ar mai putea ţine de bunul-simţ (sau de răul/prostul-simţ) al cuiva anume – ci că este rezultatul unui complot gândit de multă vreme, şi împotriva căruia nu se poate nimeni împotrivi prin mijloace similare celor cu care suntem atacaţi/anesteziaţi/dresaţi, ci prin formarea unei ELITE SPIRITUALE AUTENTICE, adică, în primul rand, autentic creştine – ELITA ALBĂ!!! – care să formeze un Front Metafizic, spre a pregăti “terenul” pentru a doua interventie/Revoluţie spirituală din viaţa planetei Terra – pentru acel RĂZBOI METAFIZIC, despre care Sfintele Scripturi nu dau amănunte, dar despre care se ştie că va fi hotărâtor, pentru izbăvirea de mulţimea, înspăimântător/deznădăjduitor proliferată, a forţelor spirituale demonice-ELITELE NEGRE – “căci legiune/leghion este numele tău, demone…”(numele acelui fenomen spiritual a rămas “apocatastasis”… – pe, se zice, Câmpia Armaghedonului…) –  şi anume, prima fiind Revoluţia Spirituală de pe Golgota, prin care istoria/soarta lumii a fost ruptă, definitiv/ireversibil, în două (de aceea şi zicem/numim evenimenţialul: înainte de Hristos/după Hristos…) – a doua va fi Venirea/Interventia directă a lui Hristos, în desfăşurarea “istoriei” planetei Spirituale Pământ – de data aceasta, nu în trup fizic, ci în “trup de glorie”, cum menţionează Sfintele Scripturi.

            Nu noi suntem adeptul unei teorii conspiraţioniste, ci această conspiraţie mondială/mondialistă este manifestă/declarată/proclamată!!! Pe faţă, fără niciun scrupul…

            Iată selecţii din câteva documente fundamentale, pentru a dovedi că schimbarea în rău a mentalităţii tineretului, în ultimul veac, nu este o întâmplare şi nu trebuie învinuit(sau, mai ştii cum interpretează unii popândăi de presă? – “creditat”…) tineretul , ci exact cei care pretind că “nu mai pot de grija tineretului” – că zi şi noapte, ei numai la tineret şi la soarta lui se gândesc …(da, se gândesc cum să-l distrugă, rezon…). Şi a dovedi că războaiele mondiale n-au avut nici pe departe un caracter eminamente economic, ci profund (şi letal…) metafizic…Amintiţi-vă de afirmaţia lui Widrow Wilson, cel care spunea că “Germania trebuie transformată în păşune”, pentru că poporul german este iremediabil un popor de războinici (şi, deci, dacă este “războinic”, adică are anticorpi de reacţie… – trebuie nimicit/exterminat!!!…şi totuşi, acuzaţia de exterminare parcă o auzim, azi, din altă parte…)… – amintiţi-vă că în bunkerul lui Hitler s-au găsit cadavrele câtorva zeci (unii spun sute…) de călugări tibetani, din vestitele lamaserii din Podişul Lumii şi din Himalaya… – că, înainte de începerea războiului mondial (şi, în această chestiune, puţini mai au, azi, curajul să vorbească despre persecuţiile şi masacrele antebelice din partea polonezilor, asupra populaţiei de origine germană, din Polonia…cine a încurajat această politică iresponsabilă a Poloniei şi cu ce scopuri???!!!…), în faţa lui Hitler a avut loc o competiţie metafizică, între doctoral Horbiger, cel care îl asigura pe Hitler de succesul pe termen scurt (de aici şi aceea, şi doctrina “blitz krieg”-ului… – războiul-fulger…), prin atragerea, de partea Germaniei, a Ierarhiilor DE JOS (rapid activizate!) ale Divinităţii (zeităţile pantheonului german, ca şi cele ale oricărui alt pantheon, au doar valoarea/echivalenţa spirituală a nivelului arhanghelic…) – şi doctoral Rudolf Steiner, cel care îl asigura pe Hitler de succesul pe termen lung (dar şi cu efecte nu imediate…), prin atragerea forţelor spirituale ale creştinismului (mai simplu, prin Hristos!) – iar “competiţia metafizică” a fost câştigată de doctor Horbiger…

Menţionăm aici că aşa-zisa dispută legată de “holocaustul din România” are, la origine, aceeaşi atitudine (profund ostilă, a “bătrânilor/înţelepţilor”…”lumii”[???]…, faţă de NORDUL MISTIC AL LUMII…), care s-a manifestat şi faţă de Germania…(conform unor profeţìi, care situează “poporul ales” – şi geţii/goţii sunt, în traducere, “poporul lui Dumnezeu”… – la Nord, iar nu în Orient…poziţia divinităţii, în toate textele esoterice, este LA NORD…).

            Iată o concluzie a “conspiraţiei bătrânilor” , în urma războaielor mondiale cu substrat metafizic, ale secolului XX – şi câteva mostre de opinii –  egal, ale lui Hitler şi ale organismelor de decizie din SUA!!!(opinii exprimate, fireşte, în acelaşi enigmatic secol XX…) – precum şi reacţii adverse, ale puţinelor “spirite de veghe”, care au mai rămas vii, în “zona spirituală calamitată”, a SUA…:

 

1-“Războiul permite generaţiei bătrâne, deteriorată psihic, să menţină controlul asupra generaţiei tinere, distrugând-o, dacă este necesar.” (RAPORTUL DIN MUNTELE DE FIER, 1966     organizaţie condusă de Rockefeller    cel mai important om de afaceri american, de Morgan  – al doilea om ca putere şi bogăţie, în S.U.A., după Rockefeller, şi de Casa de Orania    principala adversară a Bisericii Catolice)

 

2-“Când un adversar declară: <<Nu voi trece de partea ta!>>, eu îi răspund calm:<<Copilul tău deja ne aparţine, prin şcoală şi educaţie. Ce eşti tu? Te vei duce. Însă urmaşii tăi se află în tabăra noastră. În scurt timp, ei nu vor mai şti nimic în afară de noua comunitate>>(Adolf Hitler, om politic german, Führer al Germaniei    discurs din 1939).

 

3-“Adepţii lui Owen(n.n.: englez venit în S.U.A.) şi-au dat seama că trebuie să separe copiii de părinţii lor, pentru a le putea propovădui avantajele sistemului socialist (n.red.: este exact ceea ce vor, astăzi, aşa-zisele guverne “democratic-liberale”, inclusiv din România). Procesul educaţional trebuia demarat cât mai devreme posibil    s-a sugerat vârsta de unu    cel mult doi ani (n.red.: deocamdată, în România, guvernanţii nu îndrăznesc să scadă  sub 6 ani vârsta şcolară, dar prin grădiniţe…da, cca. 2 anişori…), după separarea copiilor de părinţi (n.red.: insistând pe “drepturile copilului-rege”…). Owen a conştientizat că părinţii erau forţa principală care le insufla copiilor valorile sociale    iar acestă învăţătură trebuia stopată (n.red: exista pericolul ca bieţii copii să ajungă oameni întregi şi conştienţi şi buni şi cu dorinţă şi voinţă de a face bine…).

 

4-“Profesorii care-şi dau seama cum stau lucrurile (n.n.: adică, îşi dau seama de scopul Conspiraţiei Mondiale, acela de a transforma tineretul Terrei, într-o masă de sclavi) şi încearcă să schimbe situaţia <<nu au ce căuta aici (n. n.: adică, în şcolile de stat): se pot reprofila ca instructori de dans. Ei sunt periculoşi pentru copii, pentru învăţământ şi pentru ei înşişi, dacă rămân în sălile de curs>>”(Asociaţia Naţională pentru Educaţie, din S.U.A    1981).

 

5-“Şcolile guvernamentale, adică şcolile de stat, consideră o chestiune politică să cheltuiască cât mai mulţi bani posibil şi să împartă cât mai puţine cunoştinţe, atâta timp cât a cheltui înseamnă a avea putere, iar a-i lăsa pe copii ignoranţi monopolizează puterea în mâinile câtorva iniţiaţi din interiorul guvernului”. (Doctor  Medford Evans, psiholog, politolog  şi scriitor american contemporan).

6-“Dumnezeu va fi înlocuit prin conceptul de bun public.”(Doctor Horace Mann, prim-secretar al Comitetului Educaţional din statul Massachusetts, S.U.A., 1837).

 

7-“Alimentaţia, injecţiile şi poruncile se vor combina încă de la cea  mai fragedă vârstă, pentru a produce personalitatea şi credinţele pe care autorităţile le consideră dezirabile, iar orice critică serioasă la adresa puterii va deveni imposibilă din punct de vedere psihologic. Chiar dacă toţi vor fi nefericiţi, ei se vor considera fericiţi pentru că aşa le va porunci guvernul.”(Bertrand Russel, gânditor şi politolog american contemporan).

 

8-“Omul de pe stradă nu observă diavolul nici măcar când acesta îl apucă de gât.”(Johann Wolfgang Goethe, sec. XVIII).

 

9-“Poporul american vede că ceva e greşit în ţara sa. Însă majoritatea consideră că nu pot face nimic. Mulţi intuiesc că problemele sunt atât de mari, încât ajung la concluzia că nu au putere să schimbe ceea ce se întâmplă. ŞI ASTA E EXACT CEEA CE VREA CONSPIRAŢIA (Organizaţiile Secrete ale Marii Finanţe Mondiale) SĂ SE ÎNTÂMPLE!”

 

10-“Dar lumina nu trebuie să dispară. Trebuie să purtaţi mai departe torţa adevărului. Depinde de voi câtă lumină răspândiţi!”(extrase din Wilhelm von Angelsdorf    IMPERIALISMUL NOII ORDINI MONDIALE, Samizdat, 2000, Jan van Helsing    ORGANIZAŢIILE SECRETE ŞI PUTEREA LOR, ÎN SECOLUL  XX, Alma Tip,1999 –  şi Jim Marrs    GUVERNAREA SECRETĂ A LUMII, Samizdat, 2002) 

 

            O altă pistă pe care s-a mers/se merge, pentru distrugerea/deturnarea malefică a forţei de reacţie a tineretului –  ŞI NOI O CONSIDERĂM A FI CEL PUŢIN  LA FEL DE PERICULOASĂ CA “PISTA ANTI-EDUCAŢIONALĂ”!!!(intră în categoria activităţilor “forte”, de înlocuire a religiei întru Hristos, cu un surogat satanisto-idolatru, numit, sintetic, NEW AGE…) – a fost/este pista mesajelor subliminale ale muzicii rock – mesaje care transformă, pe nişte tineri aparent normali, într-o gloată de maimuţe epileptic-urlătoare/spumegătoare, LA COMANDĂ!!! – gata de orice crimă (activă ori reflexivă…), pe acest fond de manipulare diabolică a subconştientului…Muzica-Arta Regală, Muzica Divină – devenită zgomot infernal, cale de regresie spirituală catastrifală…Nimic de zis, harnic/inventiv dracul!…dar tot prost…: incapabil de Creaţie, se răzbună, complicând/labirintizând/obscurizând/de-creând – până la sinucidere…

 

1-MUZICA ROCK ŞI  SATANIZAREA TINERETULUI    texte de cântece rock, ale celei mai celebre şi îndrăgite formaţii de muzică rock, BEATLES:

“Imagine there’s no haven Paradis”(Închipuie-ţi că nu există Raiul);

“No hell below us”(Nu există Iad sub noi);

Imagine there’s no countries”(Imaginează-ţi că nu există ţări);

“Nothing  to kill or die for and no religion too”(Nimic pentru care să ucizi sau să mori, şi nici religie);

titlul: Revolution no. 9; mesajul:”Începe să fumezi marijuana!”.

 

            2-Texte ale altor formaţii de muzică rock (cele mai intens mediatizate, astăzi…)::

KISS     titlul: God of Thunder; mesajul: “Diavolul este dumnezeul tău!”

MADONA    titlul: Like a Virgin; mesajul:”Mă afund în păcat”;

QUEEN    titlul: Cracy little thing called love; mesajul: “La naiba cu Biblia! Vreau doar magie!”;

POLICE    titlul: Every  little thing she does is magic!; mesajul: “Cei răi sunt puternici!”

ROLLING STONES    titlul: Tops; mesajul: Te iubesc, spune Satana”;

PRINCE    titlul: Purple rain; mesajul:”Cerul va fi bombardat în curând!”;

CINDY LAUPER    titlul: She bop; mesajul: “Eşti neputincios în faţa Răului, în faţa regresului    Ha, ha, ha!”;

 

3-Johan/John Lennon, idolul de la The Beatles, îi spune scriitorului Tony Sheridan, în 1962, la Star Clubul din Hamburg: “Ştiu  că Beatles va avea succes ca nici o altă trupă. Ştiu asta sigur, deoarece pentru acest succes mi-am vândut sufletul Satanei!”

Şi, ca ultimă subliniere: NOUA ORDINE MONDIALĂ nu  ne-a întrebat nimeni dacă o dorim au ba, pentru că NU ESTE PROBLEMA NOASTRĂ!!! – adică, nu este problema construcţiei noastre spirituale, ci problema deconstrucţiei noastre moral-spirituale, în favoarea unei găşti internaţionalizate, de infractori/criminali în frac, INTANGIBILI/”INAMOVIBILI”…Dar economia, idolatria banului, a demonizat/entropizat în aşa hal societatea umană, încât…nici dracul n-o mai poate stăpâni! – …aceasta (societatea “maşinizată”, amputată/expropriată de SPIRIT!!!) a devenit “un tren fără pilot, înaintând nebuneşte”…

De fapt, ANTI-EDUCAŢIA, NEW AGE (terminologia lui Rudolf Steiner, întemeietorul antroposofiei –  este împrumutată atât din tradiţia creştină, cât şi din cea indiană, cât şi din cea persană – unde Ahriman este Principiul Cosmic al Răului, opus lui Ormuzd – Principiul Cosmic al Binelui. Această încercare a lui Steiner de a evidenţia şi extrage Realitatea Evoluţiei Spirituale, din religiile principale ale Pământului  – şi recunoscând clar că numai creştinismul este şi poate fi piscul evoluţei spirituale terestre!!!  – este speculată, azi, cu neruşinare şi semidoctism revoltător, de mişcarea fals-spiritualistă, “globalizantă”[!] a turmei terestre – “fabricată” ca iresponsabilă, mancurtizată…, la nivelul “spiritului” [?] – NEW  AGE…), ROCKUL şi NOUA ORDINE MONDIALĂ sunt create în  aceleaşi “retorte”/laboratoare diabolice, fac parte din aceeaşi “familie” de mijloace distructive a tineretului –  şi, prin distrugerea tineretului, a distrugerii viitorului planetei Terra…Numai că demonii tereştri (nu degeaba se tot spune, în toate culturile tradiţionale, că “dracu-i prost”…) nu-şi dau seama că, pe de-o parte, se sinucid (ucigând/distrugând tocmai corpurile “vampirizate” de ei, la un moment dat nu vor mai avea ce “vampiriza”… – dar, dincolo de spectrul acestui pericol terestru, puţini văd, azi, că tocmai acţiunea, EXCESIV DE VEHEMENT ŞI MANIFEST DISTRUCTIVĂ A “VAMPIRILOR ENERGETICO-SPIRITUALI” AI TERREi – va crea REACŢIA pe măsură, contra Frontului Metafizic al RĂULUI            : va trezi spiritele vii/dumnezeieşti, aflate în torpoare/”adormire”, şi acestea se vor coagula, instinctiv, în Forţele Frontului Metafizic al BINELUI… – ELITELE ALBE, contra ELITELOR NEGRE…pe Câmpia Armaghedonului Terestru…):

 

1- “În viaţa de zi cu zi, în cele mai mărunte gesturi şi cuvinte, vă afirmaţi independenţa, libertatea, orgoliul. De fapt, dragii mei, vă recunoaşteţi statutul de sclavi. Sunteţi servitorii voluntari ai celui mai monstruos vis al omenirii: NOUA ORDINE MONDIALĂ!”(Ralph Epperson, Noua Ordine Mondială).

 

               2- “Mondializarea-globalizarea? (…)Ce-au făcut ţările industrializate, cu aceste bogăţii şi cu acest timp câştigat: din bogaţi au făcut şi mai bogaţi, din săraci au făcut şi mai săraci, din salariaţi din ce în ce mai nesiguri – şomeri cu milioanele! De ce? Pentru că în loc să se procedeze la o repartizare armonioasă şi echitabilă a acestor bogăţii între naţiuni sau în interiorul acestor naţiuni, s-a revenit pur şi simplu la o veche logică de război.(…)Mondializarea liberalilor nu este libertatea, egalitatea şi fraternitatea turcului şi a kurdului, a palestinianului şi a israelianului, sau a chinezului şi a africanului ; este contrariul: este aservire şi învrăjbire a unora împotriva altora(…). Modelul anglo-saxon a lichidat sindicatele. Muncim ca nişte catâri şi suntem trataţi ca nişte câini – spune unul dintre muncitorii de la Căile Ferate Franceze. Marea Britanie a câştigat bătălia socială şi şi-a însuşit prada publică. Suntem în război, prieteni. După fiecare victorie, are loc şi un jaf” – cf. Philippe Labarde/Bernard Maris, Doamne, ce frumos e războiul economic!, Antet, Buc., 1999, pp. 17-41 şi p. 117.

 

3-“Simpozionul de la Davos reuneşte, în fiecare an, Internaţionala Lovelelor (scuzaţi-ne expresia!)”- cf. Philippe Labarde/Bernard Maris, op. cit., p. 32. (n.n.: amintiţi-vă cu ce mândrie spunea dl Ion Iliescu, că a fost la Davos, că a luat parte la reuniunile de la Davos…).

 

4- “Piaţa omoară democraţia, la fel ca şi sovietismul. Precum cancerul, cuprinde totul în corpul social, de la munca brută a braţelor, până la ştiinţa celor care nu au alt capital decât bietele lor cunoştinţe, pe care le vând pentru 3 minute de stat la televizor sau pentru 2 elixire farmaceutice. Piaţa este un totalitarism!  (s.n.). (…) Un mare financiar spune: Am făcut avere pe pieţele financiare mondiale – şi totuşi mă tem, în acest moment, că intensificarea nemăsurată a capitalismului liberal şi extinderea valorilor comerciale asupra tuturor domeniilor vieţii să nu pună în pericol viitorul societăţii noastre deschise şi democratice. Principalul duşman al acestei societăţi nu mai este ameninţarea comunismului, ci tocmai cea capitalistă” – cf. Labarde/Maris, op. cit., p. 119.

 

5-Liberalismul e doctrină totalitară, ce măsoară totul după criteriul schimbului, al productivităţii, al eficacităţii şi al banilor. Ar fi însă cam mult să credem că domnia lui s-a instalat iremediabil. Din fericire, această doctrină va trece, ca toate doctrinele. Liberalismul are 3 secole. Este puţin în istoria umanităţii” – Labarde/Maris, op. cit., p. 130.

 

6-“Internetul, minunat instrument de cunoaştere şi de comunicare liberă, a fost, evident, monopolizat de cel mai larg mercantilism” – cf. Labarde/Maris, op. cit., p. 131.

 

7- “Liberalismul, această selecţie a celor mai abrutizaţi – ar fi orizontul nostru? Să nu ni se mai fluture prin faţa ochilor această prostie şcolărească, uzată, a <<capitalismului – cel mai mic rău posibil>>. El nu e decât o mică, scurtă şi săracă paranteză, în ciuda <<bogăţiilor>> ei, în extrem de bogata istorie trecută şi viitoare a umanităţii” – cf. Labarde/Maris, op. cit., p. 130.

 

8- “Să îndrăznim să spunem că firmele nu deţin monopolul bogăţiei, nici pe cel al creaţiei şi mai cu seamă nu pe cel al esteticii; că produc mai multă urâţenie decât bogăţie; că învăţământul nu are nici o legătură cu ceea ce face el azi, iar cercetarea încă şi mai puţină; că <<eficienţa>> e un cuvânt gol, care umple oraşele de maşini şi plămânii de fum; că <<creşterea>> nu are nici un sens, când nu ştie în ce direcţie merge şi când în loc să producă mai mult, distruge; că o societate care nu e capabilă să integreze 3 milioane de şomeri şi un număr aproape dublu de săraci este nedemnă de calificativul de <<civilizată>>; că înrobirea începe cu intrarea în jocul competitivităţii şi al productivităţii; că robotizarea, care putea fi cel mai bun dintre lucruri, a devenit cel mai rău, că dezumanizează oamenii şi-i transformă în accesorii ale maşinilor; că virusul războiului atinge tot: sportul, arta, cărţile, ziarele, informaţia, ştiinţa, în mod deosebit <<ştiinţa>> economică, palidă creaţie a acestor timpuri debile; că degradează inteligenţa, obligată să producă cărţi <<rentabile>> şi să-şi ridice fustele în nerozii televizate; că a nu participa la războiul economic e un drept fundamental, esenţial, pe care şi-l poate exercita orice cetăţean. Că orice cetăţean e moştenitor al lui Homer, al lui Pascal şi al lui Newton, cei datorită cărora dl Gates a ajuns să domine lumea; şi că, în această calitate, de comoştenitor, are fiecare dreptul, chiar şi cel mai sărac, chiar şi ultimul om – la un minimum decent. Că economia a devenit de nestăpânit, un tren fără pilot, înaintând nebuneşte pe o cale ferată construită mecanic, de nişte oameni mai maşini decât maşinile, mai sclavi decât sclavii, cu capete goale, care nu au timp să gândească şi, cu atât mai puţin, să viseze. Că profesorii vor să redevină profesori, ziariştii ziarişti, judecătorii judecători, medicii medici, artizanii artişti – şi că toţi aceşti oameni nu mai pot să fie sclavii competitivităţii, sclavi ai timpului, precum hamsterii sunt sclavi ai roţii în interiorul căreia aleargă neîncetat!” (s.n.) – cf. Labarde/Maris, op. cit., p. 130.

*
a selectat, consemnat şi comentat prof. dr. Adrian Botez

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: